Privacy Policy for Børnenes Sverige

Hvis du har spørgsmål om vores politik for beskyttelse af privatlivet, er du velkommen til at kontakte os via email på .

Hos www.boernenes-sverige.dk er privatlivets fred for vores besøgende yderst vigtigt for os. Denne side beskriver de typer af personlige oplysninger, der modtages og indsamles af www.boernenes-sverige.dk og hvordan det bruges.

Logfiler
Ligesom mange andre websteder gør www.boernenes-sverige.dk brug af logfiler. Oplysningerne i logfilerne indeholder IP-adresser, browser-type, internetudbyder, dato/tidsstempel, og antallet af klik til at analysere tendenser, administrere webstedet, følge brugernes bevægelser på hjemmesiden og indsamle demografiske oplysninger. IP-adresser er ikke knyttet til nogen oplysninger, der er personligt identificerbare.

Cookies og Web Beacons
www.boernenes-sverige.dk bruger cookies til at gemme oplysninger om besøgende præferencer, registrere brugerspecifikke oplysninger om besøgte sider, tilpasse websideindhold baseret på besøgendes browsertype eller andre oplysninger, som de besøgende sender via deres browser .

DoubleClick DART Cookie
Google, som i denne sammenhæng er en tredjepart, bruger cookies til at vise annoncer på www.boernenes-sverige.dk.
Googles brug af “DART Cookie” gør det muligt at vise annoncer til brugerne baseret på deres besøg i www.boernenes-sverige.dk og andre websteder på internettet.
Brugere kan framelde sig brugen af ​​”DART Cookie” på følgende webadresse: http://www.google.com/privacy_ads.html

Vores reklamepartner Google Adsense kan bruge cookies og web beacons på vores hjemmeside.
Disse tredjepart-reklameservere sender de reklamer og links, der vises på www.boernenes-sverige.dk, direkte til din browser. De modtager automatisk din IP-adresse, når dette sker. Andre teknologier (såsom cookies, JavaScript eller Web Beacons) kan også anvendes af tredjeparts-annoncenetværk til at måle effektiviteten af ​​deres annoncer og / eller for at tilpasse de reklamer, du ser.

www.boernenes-sverige.dk har ikke adgang til eller kontrol over disse cookies, der bruges af tredjepartannoncører.

Du bør konsultere de respektive privatlivspolitikker hos disse tredjepart-reklameservere for mere detaljerede oplysninger om deres praksis samt for at få instruktioner om, hvordan du fravælger bestemte praksis.
www.boernenes-sverige.dks privacy policy gælder ikke for disse tredjepart-reklamenetværk, og vi kan ikke kontrollere deres aktiviteter.

Hvis du ønsker at deaktivere cookies, kan du gøre det via din browsers indstillinger. Mere detaljerede oplysninger om cookiestyring i specifikke webbrowsere kan findes på browsernes respektive hjemmesider og beskrives løbende i computermagasiner, som fx Komputer for alle.

Privacy Policy in English:
If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at .

At www.boernenes-sverige.dk, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.boernenes-sverige.dk and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, www.boernenes-sverige.dk makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.boernenes-sverige.dk does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.boernenes-sverige.dk.
Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.boernenes-sverige.dk and other sites on the Internet.
Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Our advertising partner Google Adsense may use cookies and web beacons on our site.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.boernenes-sverige.dk send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies (such as cookies, JavaScript, or Web Beacons) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.boernenes-sverige.dk has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.boernenes-sverige.dk’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

Print Friendly, PDF & Email