Allemandsretten


I Sverige må I færdes – og overnatte – næsten overalt uden for byerne. Det sikrer allemandsretten, som giver alle en unik mulighed for at få glæde af den storslåede, svenske natur.

Allemandsretten er en fantastisk ordning, som adskiller svenskernes forhold til naturen markant fra den måde, som vi har indrettet os på i Danmark. Hvor vi herhjemme er overraskende begrænsede i forhold til vores muligheder for frit at bevæge os, hvor vi vil i naturen (og især at overnatte, hvor vi vil), så ligger det dybt i svenskerne, at naturen er frit tilgængelig og kan nydes af alle. Derfor har man vedtaget allemandsretten (der betyder “hver mands ret”), som i bund og grund giver alle ret til at færdes næsten overalt i den svenske natur og også giver mulighed for at overnatte i telt på privatejet jord, så længe der er tale om et skovområde eller en udyrket mark.

Hvis du vil læse reglerne i deres fulde længde, så henviser vi til svenske Naturvårdsverkets guide. Herunder er en kort opridsning af allemandsretten:

Du må overnatte på privatejet jord (skov og mark)
Du må gerne slå telt op (1-3 telte) et døgn i skov eller på udyrket jord – dog ikke i nærheden af beboelse. Tæt på huse og gårde skal du altid bede jordejeren om lov – og det skal du også, hvis I er en større gruppe. Reglerne gælder ikke campingvogne og autocampere.
I nationalparker og naturreservater gælder ofte helt særlige regler for færdsel og overnatning. Kontakt det lokale turistbureau eller naturum (hvis området har sådan et) for mere information.

Du må gerne overnatte på stranden
Hvis der ikke er huse i nærheden, må du gerne slå telt op og overnatte på stranden i ét døgn. Tjek om der er lokale forbud mod at slå telt op – det gælder især naturreservater og lignende.

Du må tænde bål
Hvis der ikke er fare for brand, må du gerne finde grene og kvas og tænde bål – men du må ikke fælde friske træer eller knække “levende” grene af. I de længerevarende, tørre sommerperioder er der ofte forbud mod åben ild uden for indrettede bålpladser, og det er noget, som svenskerne tager ganske alvorligt, fordi risikoen for en stor og ustyrlig brand er til stede. Overtræder du et ildforbud, risikerer du en politianmeldelse og en stor bøde. Er du i tvivl, så hør nærmere om situationen på campingpladser og hos de lokale turistbureauer eller deres hjemmesider. Du skal slukke ilden, inden du forlader området – og det er forbudt at tænde bål direkte på klipper.

Du må ikke efterlade affald i naturen
Du skal altid tage dit affald med dig – og du må ikke grave det ned. Er affaldsbeholderen fyldt, må du ikke stille affaldsposer ved siden af den, for indholdet kan skade de dyr, der roder affaldet igennem for at finde mad.

Du må gå, cykle og ride i skov og på mark
Du må gå/cykle/ride/løbe på andres jord og også passere over indhegnede marker og lignende (husk dog at lukke låger efter dig).
Du må dog ikke færdes på jord med afgrøder, nyplantet skov og lignende, hvor du kan gøre skade. Ovenstående giver heller ikke ret til at færdes i private haver eller på jord tæt på private boliger.

Du må ikke køre med motorkøretøjer uden for veje
Det er ikke tilladt at køre med motorkøretøj (fx bil, knallert, motorcykel og autocamper) uden for vejene – heller ikke på strand eller mark.

Du må plukke bær, svampe og blomster
Du må gerne plukke vilde bær, blomster og svampe, som ikke er fredede. Du må som tidligere nævnt ikke fælde træer eller tage grene og kviste fra levende træer – og heller ikke bark, blade eller harpiks.

Fiskeri og jagt
Langs kysterne kan du fiske frit (med mindre lokale regler tilsiger andet), mens fiskeri i søer og åer kræver fiskekort, som typisk kan købes i området. Alle vilde fugle, pattedyr, slanger og padder er fredet, og du må ikke skade eller flytte æg og reder eller fange eller dræbe dyr. Jagt indgår ikke i allemandsretten.

Brug din sunde fornuft:
En meget vigtig pointe i allemandsretten er, at du SKAL vise hensyn til de omkringboende og respektere de forbud, der fx kan være mod at tænde ild. Du skal være varsom mod naturen og tage hensyn til mennesker og dyr.

Det nytter altså fx ikke noget at slå telt op et sted, hvor andre mennesker færdes og hvor det kan virke forstyrrende – og når I tager afsted, skal området naturligvis også efterlades mindst lige så fint, som da I ankom.

Den grundlæggende regel kan vel stort set opsummeres til: Ikke forstyrre og ikke ødelægge – og brug din sunde fornuft.

Print Friendly, PDF & Email